Groep 8
Groep 8

De prijs van vooruitgang

Het thema dat we draaien met IPC ( thematisch werken aan de zaakvakken) is de prijs van vooruitgang. Bij het startpunt hebben de kinderen een reclamespot gemaakt. Alleen niet voor moderne producten, maar voor producten die vroeger zijn uitgevonden, maar waarvan kinderen nu het bestaan niet kenden. Nadat ze dit hebben uitgevonden moesten ze een reslamespot maken passend bij de tijd van de uitvinding. Zie hieronder het resultaat.